სათაო გვერდი
ტელ: 2-61-42-52
ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზირი №64

კოლეჯის მისია

  • კოლეჯის მისიაა - მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც კონკურენტუნარიანი იქნებიან შრომის ბაზარზე.
  • კოლეჯი მიაწოდებს - თავის სტუდენტებს საქართველოს პროფესიული განათლების მიზნებისა და პროფესიული სტანდარტების შესაბამის პროფესიულ პროგრამებს
  • უზრუნველყოფს - სტუდენტებისთვის სათანადო სასწავლო გარემოს შექმნას და მისცემს მათ საკუთარი ცოდნისა და უნარების სრულად რეალიზების საშუალებას, რაც მათი დასაქმების გარანტია.

 

ჩარიცხვა უგამოცდოდ!

article 13

2014-2015 სასწავლო წლისთვის კოლეჯში იგეგმება ახალი პროგრამების დამატება 1. ოფისის მენეჯერი (მეოთხე საფეხური) 2. საბაჟო წარმომადგენელი (სასაქონლო ოპერაციების სპეციალისტი) მესამე საფეხური 3. მოლარე (ბანკის და ა.შ.) მესამე საფეხური

კოლეჯმა განაახლა მიღება შემდეგ პროგრამებზე: 1. ინფორმაციული ტექნოლოგი (III საფეხური) 2. მასაჟისტი (III, IV საფეხური) 3. ტუროპერატორი ( III, IV, V საფეხური) 4. ბუღალტერი (III, IV, V საფეხური) ინფორმაციული ტექნოლოგისა და ბუღალტრის III საფეხურის პროგრამებზე ჩაირიცხებიან საბაზო (9 კლასი) ან სრული ზოგადი განათლების მქონე პირები; მასაჟისტის III საფეხურზე შეიძლება დაშვებულ იქნეს როგორც საბაზო, ისე სრული ზოგადი განათლების მქონე პირი, რომელსაც შეუსრულდა 18 წელი; ტურ ოპერატორის III საფეხური პროგრამაზე დაიშვება სრული ზოგადი განათლების მქონე პირი

ონლაინ რეგისტრატორი

ჩვენ გვყავს 62 სტუმარი და წევრები არ არის საიტზე

მისამართი იხილეთ რუქაზე

ქ. თბილისი, დავით გურამიშვილის გამზირი 64 (მეტრო ღრმაღელის პირდაპირ), დ. გურამიშვილის გამზირისა და ქსნის ქუჩის კვეთა.

სასარგებლო ბმულები

საინტერესო ინფორმაცია

კოლეჯში შეღავათით სარგებლობენ:

  1. იძულებით გადაადგილებული პირები;
  2. სოციალურად დაუცველი პირები;
  3. მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები;
  4. ერთი ოჯახის წევრები.