სათაო გვერდი
ტელ: 2-61-42-52
ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზირი №64

კოლეჯის მისია

  • კოლეჯის მისიაა - მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც კონკურენტუნარიანი იქნებიან შრომის ბაზარზე.
  • კოლეჯი მიაწოდებს - თავის სტუდენტებს საქართველოს პროფესიული განათლების მიზნებისა და პროფესიული სტანდარტების შესაბამის პროფესიულ პროგრამებს
  • უზრუნველყოფს - სტუდენტებისთვის სათანადო სასწავლო გარემოს შექმნას და მისცემს მათ საკუთარი ცოდნისა და უნარების სრულად რეალიზების საშუალებას, რაც მათი დასაქმების გარანტია.

 

2017 სასწავლო წლისათვის

                                                            ბუღალტერი

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

ბუღალტრული აღ. საფუძვლები

ია გოდერძიშვილი

18.01.2017

11.00

25.01.2017 (11.00)

2

ბუღ.აღრიცხვა პრაქტიკა

გოდერძიშვილი

18.01.2017

11.00

25.01.2017 (11.00)

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

13.00

2.02.2017 (12.00)

4

კომპიუტერული პროგრამები

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

12.00

26.01.2017 (12.00)

5

ეკონ.თეორიის საფუძვლები

ლ. ქაჯაია

25.01.2017

11.00

1.02.2017 (11.00)                                                     ტუროპერატორი

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

საქართველოს გეოგრაფია

მ. მაზანიშვილი

16.01.2017

11.00

 

2

ტურიზმის საფუძვლები

მ. მაზანიშვილი

26.12.2016

11.00

16.01.2017 (11.00)

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

13.00

2.02.2017 (12.00)

4

კომპიუტერული პროგრამები

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

11.00

26.01.2017 (12.00)

5

ეკონ.თეორიის საფუძვლები

ლ. ქაჯაია

25.01.2017

11.00

1.02.2017.

6

მეტყველების კულტურა

ნ. რაზმაძე

25.01.2017

12.00

1.02.2017.

 

                                            ოფისის მენეჯერი (მე-3 საფეხური)

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

შრომის სამართ. საფუძვლები

ნ. ფხიკიძე

24.01.2017

12.00

31.01.2017 (12.00)

2

საქმისწარმოების საფუძვლები - 1

ნ. ფხიკიძე

17.01.2017

12.00

24.01.2017 (11.00)

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

13.00

2.02.2017 (12.00)

4

კომპიუტერული პროგრამები

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

11.00

26.01.2017 (12.00)

5

საარქივო საქმე

ნ. ფხიკიძე

23.01.2017

12.00

30.01.2017(12.00)

6

მეტყ. კულტურა; ქართ.ენა

ნ. რაზმაძე

25.01.2017

12.00

1.02.2017.

 

                                            ოფისის მენეჯერი (მე-4 საფეხური)

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

დოკუმ.ბრუნვის ორგანიზაცია

ნ. ფხიკიძე

20.01.2017

12.00

27.01.2017 (12.00)

2

საქმეთა ნომენკლატურა

ნ. ფხიკიძე

20.01.2017

12.00

27.01.2017 (11.00)

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

12.00

2.02.2017 (12.00)

4

მენეჯმენტის საფუძვლები

ლ. ქაჯაია

25.01.2017

11.00

1.02.2017 (11.00)

5

ბუღალტ. აღრიც საფუძვლები

ია გოდერძიშვილი

18.01.2017

12.00

25.01.2017(12.00)

 

                                            ინფორმაციული ტექნოლოგი

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

სოც. ქსელები და ვებსაიტი

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

12.00

26.01.2017 (11.00)

2

გამოყენებითი ტიპის პროგრამ.

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

12.00

26.01.2017 (12.00)

3

კომპ.ტექნიკის არქიტექტურა

გ. სიხარულიძე

23.01.2017

12.00

30.01.2017 (12.00)

4

ელტექნიკა

გ. დოლიძე

25.01.2017

11.00

31.01.2017 (11.00)

5

შრომის უსაფრთხოება

გ. დოლიძე

25.01.2017

12.00

31.01.2017 (11.00)

 

                                                            მოლარე

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

ბუღალტრული აღ. საფუძვლები

ია გოდერძიშვილი

18.01.2017

11.00

25.01.2017 (11.00)

2

ბუღ.აღრიცხვა პრაქტიკა

გოდერძიშვილი

18.01.2017

11.00

25.01.2017 (11.00)

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

13.00

2.02.2017 (12.00)

4

კომპიუტერული პროგრამები

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

11.00

26.01.2017 (12.00)

5

ეკონ.თეორიის საფუძვლები

ლ. ქაჯაია

25.01.2017

11.00

1.02.2017 (11.00)

 

 

                                                            კრიმინალისტი

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

კრიმინალ. მეთოდოლოგია

გ. ალანია

18.01.2017

10.00

 

2

სახ. სამართლის თეორია

ბ. ჩახნაშვილი

25.01.2017

11.00

 

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

13.00

2.02.2017 (12.00)

4

კომპიუტერული პროგრამები

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

11.00

26.01.2017 (12.00)

5

სისხლის სამ. საფუძვლები

ბ. ჩახნაშვილი

 26.01.2017

10.00

 

 

                          ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

ბიოეთიკა

ნ. იაძე

17.01.2017

11.00

 

2

ლათინური ფარმ. ტერმინ.

ნ. იაძე

20.01.2017

11.00

 

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

13.00

2.02.2017 (12.00)

4

კომპიუტერული პროგრამები

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

11.00

26.01.2017 (12.00)

5

წამლის ტექნოლოგია

ქეთევან ბუხნიკაშვილი

 23.01.2017

14.30

 

6

ზოგადი ქიმია

ქეთევან ბუხნიკაშვილი

26.01.2017

11.00

 

 

                                                        მასაჟისტი

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

ბიოეთიკა

ნ. იაძე

17.01.2017

11.00

 

2

ლათინური ფარმ. ტერმინ.

ნ. იაძე

20.01.2017

11.00

 

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

13.00

2.02.2017 (12.00)

4

კომპიუტერული პროგრამები

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

11.00

26.01.2017 (12.00)

5

მეტყველების კულტურა

ნ. რაზმაძე

25.01.2017

12.00

1.02.2017.

6

 

 

 

 

 

ონლაინ რეგისტრატორი

ჩვენ გვყავს 81 სტუმარი და წევრები არ არის საიტზე

მისამართი იხილეთ რუქაზე

ქ. თბილისი, დავით გურამიშვილის გამზირი 64 (მეტრო ღრმაღელის პირდაპირ), დ. გურამიშვილის გამზირისა და ქსნის ქუჩის კვეთა.

სასარგებლო ბმულები

საინტერესო ინფორმაცია

კოლეჯში შეღავათით სარგებლობენ:

  1. იძულებით გადაადგილებული პირები;
  2. სოციალურად დაუცველი პირები;
  3. მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები;
  4. ერთი ოჯახის წევრები.