კოლეჯის შესახებ
ტელ: 2-61-42-52
ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზირი №64

აბიტურიენტათვის 2016-2017 სასწავლო წლისათვის

კოლეჯმა განაახლა მიღება შემდეგ პროგრამებზე: 1. ინფორმაციული ტექნოლოგი (III საფეხური) 2. მასაჟისტი(III, IV საფეხური) 3. ტურ ოპერატორი(III, IV, V საფეხური)4. ბუღალტერი(III, IV, V საფეხური) 5. კრიმინალისტი (ფოტო დაქტილოსკოპისტი)(III საფეხური) 6. ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი(III საფეხური) 7. ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი)(III,IV საფეხური) 8. საბაჟო წარმომადგენელი (III საფეხური ) 9. მოლარე (ბანკის და ა. შ.) (III საფეხური ) III საფეხურის პროგრამებზე ჩაირიცხებიან საბაზო (9 კლასი) ან სრული ზოგადი განათლების მქონე პირები (12 კლასი). მასაჟისტის III საფეხურზე დაიშვებიან - არანაკლებ 18 წლის, კრიმინალისტიკის, საბაჟო წარმომადგენლის სპეციალობაზე - 16-ის, ხოლო ბანკის მოლარეზე - 17 წლის პირები. ტურ ოპერატორის III საფეხურზე დაიშვებიან - სრული ზოგადი განათლების მქონე პირები.

ონლაინ რეგისტრატორი

ჩვენ გვყავს 7 სტუმარი და წევრები არ არის საიტზე

სასარგებლო ბმულები

Facebook

საინტერესო ინფორმაცია

კოლეჯში შეღავათით სარგებლობენ:

  1. იძულებით გადაადგილებული პირები;
  2. სოციალურად დაუცველი პირები;
  3. მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები;
  4. ერთი ოჯახის წევრები.