პროგრამები
ტელ: 2-61-42-52
ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზირი №64

პროგრამები

კოლეჯი ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს:
 
1.  ინფორმაციული ტექნოლოგი (III საფეხური)
2.  მასაჟისტი(III, IV საფეხური)
3.  ტუროპერატორი(III, IV, V საფეხური)
4.  ბუღალტერი(III, IV, V საფეხური)
5.  კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი)(III საფეხური)
6.  ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი(III საფეხური)
7.  ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი)(III,IV  საფეხური)
8.  საბაჟო წარმომადგენელი (III საფეხური )
9.  მოლარე (ბანკის და ა.შ.) (III საფეხური )
 
    III საფეხურის პროგრამებზე ჩაირიცხებიან საბაზო (9 კლასი) ან სრული ზოგადი განათლების მქონე პირები (12 კლასი).
    მასაჟისტის III საფეხურზე დაიშვებიან - არანაკლებ 18 წლის, კრიმინალიტის, საბაჟო წარმომადგენლის სპეციალობაძე - 16-ის, ხოლო ბანკის მოლარეზე - 17 წლის პირები.
    ტუროპერატორის III საფეხურზე დაიშვებიან - სრული ზოგადი განათლების მქონე პირები.

ონლაინ რეგისტრატორი

ჩვენ გვყავს 76 სტუმარი და წევრები არ არის საიტზე

სასარგებლო ბმულები

საინტერესო ინფორმაცია

კოლეჯში შეღავათით სარგებლობენ:

  1. იძულებით გადაადგილებული პირები;
  2. სოციალურად დაუცველი პირები;
  3. მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები;
  4. ერთი ოჯახის წევრები.