ტელ: 2-61-42-52
ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზირი №64

სტატიები

2017 სასწავლო წლისათვის

                                                            ბუღალტერი

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

ბუღალტრული აღ. საფუძვლები

ია გოდერძიშვილი

18.01.2017

11.00

25.01.2017 (11.00)

2

ბუღ.აღრიცხვა პრაქტიკა

გოდერძიშვილი

18.01.2017

11.00

25.01.2017 (11.00)

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

13.00

2.02.2017 (12.00)

4

კომპიუტერული პროგრამები

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

12.00

26.01.2017 (12.00)

5

ეკონ.თეორიის საფუძვლები

ლ. ქაჯაია

25.01.2017

11.00

1.02.2017 (11.00)                                                     ტუროპერატორი

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

საქართველოს გეოგრაფია

მ. მაზანიშვილი

16.01.2017

11.00

 

2

ტურიზმის საფუძვლები

მ. მაზანიშვილი

26.12.2016

11.00

16.01.2017 (11.00)

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

13.00

2.02.2017 (12.00)

4

კომპიუტერული პროგრამები

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

11.00

26.01.2017 (12.00)

5

ეკონ.თეორიის საფუძვლები

ლ. ქაჯაია

25.01.2017

11.00

1.02.2017.

6

მეტყველების კულტურა

ნ. რაზმაძე

25.01.2017

12.00

1.02.2017.

 

                                            ოფისის მენეჯერი (მე-3 საფეხური)

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

შრომის სამართ. საფუძვლები

ნ. ფხიკიძე

24.01.2017

12.00

31.01.2017 (12.00)

2

საქმისწარმოების საფუძვლები - 1

ნ. ფხიკიძე

17.01.2017

12.00

24.01.2017 (11.00)

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

13.00

2.02.2017 (12.00)

4

კომპიუტერული პროგრამები

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

11.00

26.01.2017 (12.00)

5

საარქივო საქმე

ნ. ფხიკიძე

23.01.2017

12.00

30.01.2017(12.00)

6

მეტყ. კულტურა; ქართ.ენა

ნ. რაზმაძე

25.01.2017

12.00

1.02.2017.

 

                                            ოფისის მენეჯერი (მე-4 საფეხური)

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

დოკუმ.ბრუნვის ორგანიზაცია

ნ. ფხიკიძე

20.01.2017

12.00

27.01.2017 (12.00)

2

საქმეთა ნომენკლატურა

ნ. ფხიკიძე

20.01.2017

12.00

27.01.2017 (11.00)

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

12.00

2.02.2017 (12.00)

4

მენეჯმენტის საფუძვლები

ლ. ქაჯაია

25.01.2017

11.00

1.02.2017 (11.00)

5

ბუღალტ. აღრიც საფუძვლები

ია გოდერძიშვილი

18.01.2017

12.00

25.01.2017(12.00)

 

                                            ინფორმაციული ტექნოლოგი

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

სოც. ქსელები და ვებსაიტი

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

12.00

26.01.2017 (11.00)

2

გამოყენებითი ტიპის პროგრამ.

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

12.00

26.01.2017 (12.00)

3

კომპ.ტექნიკის არქიტექტურა

გ. სიხარულიძე

23.01.2017

12.00

30.01.2017 (12.00)

4

ელტექნიკა

გ. დოლიძე

25.01.2017

11.00

31.01.2017 (11.00)

5

შრომის უსაფრთხოება

გ. დოლიძე

25.01.2017

12.00

31.01.2017 (11.00)

 

                                                            მოლარე

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

ბუღალტრული აღ. საფუძვლები

ია გოდერძიშვილი

18.01.2017

11.00

25.01.2017 (11.00)

2

ბუღ.აღრიცხვა პრაქტიკა

გოდერძიშვილი

18.01.2017

11.00

25.01.2017 (11.00)

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

13.00

2.02.2017 (12.00)

4

კომპიუტერული პროგრამები

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

11.00

26.01.2017 (12.00)

5

ეკონ.თეორიის საფუძვლები

ლ. ქაჯაია

25.01.2017

11.00

1.02.2017 (11.00)

 

 

                                                            კრიმინალისტი

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

კრიმინალ. მეთოდოლოგია

გ. ალანია

18.01.2017

10.00

 

2

სახ. სამართლის თეორია

ბ. ჩახნაშვილი

25.01.2017

11.00

 

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

13.00

2.02.2017 (12.00)

4

კომპიუტერული პროგრამები

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

11.00

26.01.2017 (12.00)

5

სისხლის სამ. საფუძვლები

ბ. ჩახნაშვილი

 26.01.2017

10.00

 

 

                          ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

ბიოეთიკა

ნ. იაძე

17.01.2017

11.00

 

2

ლათინური ფარმ. ტერმინ.

ნ. იაძე

20.01.2017

11.00

 

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

13.00

2.02.2017 (12.00)

4

კომპიუტერული პროგრამები

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

11.00

26.01.2017 (12.00)

5

წამლის ტექნოლოგია

ქეთევან ბუხნიკაშვილი

 23.01.2017

14.30

 

6

ზოგადი ქიმია

ქეთევან ბუხნიკაშვილი

26.01.2017

11.00

 

 

                                                        მასაჟისტი

დისციპლინა

პედაგოგი

გამოცდის თარიღი

საათი

გადაბარების თარიღი და დრო

1

ბიოეთიკა

ნ. იაძე

17.01.2017

11.00

 

2

ლათინური ფარმ. ტერმინ.

ნ. იაძე

20.01.2017

11.00

 

3

ინგლისური ენა

ქ. ხვედელიძე

26.01.2017

13.00

2.02.2017 (12.00)

4

კომპიუტერული პროგრამები

ნ. გორდეზიანი

20.01.2017

11.00

26.01.2017 (12.00)

5

მეტყველების კულტურა

ნ. რაზმაძე

25.01.2017

12.00

1.02.2017.

6

 

 

 

 

 

ონლაინ რეგისტრატორი

ჩვენ გვყავს 36 სტუმარი და წევრები არ არის საიტზე

სასარგებლო ბმულები

საინტერესო ინფორმაცია

კოლეჯში შეღავათით სარგებლობენ:

  1. იძულებით გადაადგილებული პირები;
  2. სოციალურად დაუცველი პირები;
  3. მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები;
  4. ერთი ოჯახის წევრები.